ตารางกำหนดการอบรม-สัมมนา วิชาชีพ

วันที่อบรม
เวลาเริ่ม
หลักสูตรการอบรม
จำนวน/รอบ
ค่าลงทะเบียน
สถานะ
****
13.00 น.
ธุรกิจ พิมพ์ภาพทุกวัสดุ
10 ท่าน
ฟร
Finish

คลิ๊กที่นี่ เพื่อลงทะเบียน

***** หมายเหตุ  :  เนื่องจากแมส เปิดโอกาสให้ ทุกท่านได้ศึกษาอบรมวิชาชีพ  ฟรี   (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) ดังนั้น  ในแต่ละคอสท์ จึงมีผู้สนใจ ลงทะเบียนจำนวนมาก จึงเกิดการรอคิวสะสมยาวมาก และ ในแต่ละครั้ง จะอบรมสลับเป็นวิชาชีพอื่นๆ จึงทำให้ต้องรอคิวเป็นเวลาหลายสัปดาห์ จึงขอความกรุณาผู้ลงทะเบียนทุกท่าน กรุณาลงทะเบียนเฉพาะวิชาชีพที่ท่านสนใจเท่านั้น เช่นสนใจงานพิมพ์เร่งด่วน ก็ไม่ลงทะเบียนงานสติ๊กเกอร์ เป็นต้น


วัันที่ : เสาร์ที่ ******

เวลา : 13.00 - 16.00 น.

สถานที่ : อาคาร แมส บิสเนส ห้อง Paradise Room

วิทยากร : K.Sutipat D.

ผู้เข้าร่วม : 10 ท่าน

ค่าลงทะเบียน : ฟรี ไม่่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

หัวข้อ : อบรมวิชาชีพ ธุรกิจ พิมพ์ภาพบนวัสดุุ

รายการ : แมสคืนกำไรให้สังคม ด้วยการเปิดอบรมหลักสูตรต่างๆ ฟรี แก่ผู้ที่สนใจ หลักสูตร ธุรกิจงานพิมพ์ภาพ โดยมีหัวข้อดังนี้

1.อบรมการตลาด ช่องทางการเปิดร้าน ลงทุนธุรกิจโดยใช้เงินลงทุนเพียงหลักหมื่น

2.เรียนรู้การผลิต ในกระบวนการทุกขั้นตอน อย่างละเอียด

3.เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมออกแบบของแมส MASS PRESS Ver1.10 ลิขสิทธิ์ของแมส

4.เรียนรู้การคำนวน ราคาต้นทุน ราคาขาย การจัดวางร้าน

5.สอนทั้ง ทฤษฎีและปฏิบัติ แบบ STEP BY STEP โดยไม่มีปิดบัง ทุกขั้นตอน เรียนจบ ทำได้ทันที

ตาราง กำหนดการ

เวลา
พิธีการ
13.00 น.
ลงทะเบียน
13.15 น.
ีอบรม สัมมนาี ภาคการตลาด
14.15 น.
อบรม สัมมนา ภาคทฤษฎี
15.15 น.
อบรม สัมมนา ภาคปฏิบัติี
16.00 น.
จบการอบรม สัมมนา

 

หมายเหตุ :

1.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกการรับสมัครผู้เข้าอบรม และการเปลี่ยนแปลงรายการ วันเวลาในการจัดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

2.ผู้ลงทะเบียน กรุณา แฟกซ์ หรือ อีเมลล์ สำเนาบัตรประชาชนมาเพื่อเป็นเอกสารประกอบด้วย

3.ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ใดๆมา เพราะการสัมมนา จะใช้เครื่องขยายเสียง และโปรเจ็คเตอร์ จอยักษ์ 70 นิ้ว ในห้องปรับอากาศ พร้อมเก้าอี้นั่งตามหมายเลขที่กำหนดไว้

4.รับของที่ระลึกในงาน พร้อม Folder + Brosure