งานประยุกต์

นอกจาก แมส จะเป็นผู้นำเสนอ ธุรกิจต่างๆที่แปลกใหม่ ทันสมัย เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีแล้ว แมสยังเป็นสื่อกลาง ให้ผู้สนใจในธุรกิจ หรืออาชีพด้านอื่นๆ ได้เรียนรู้เสริมสร้าง อาชีพอีกมากมาย และงานประยุกต์ที่น่าสนใจ

ในสัปดาห์นี้ ขอแนะนำ การใช้เครื่อง แกะสลัก cnc และเครื่อง เลเซอร์ เพื่อประยุกต์สร้าง บุศบก โดยเป็นงานที่ทำจริงจากทีมงานของแมส

ขั้นตอนที่ 1 นำไม้ยาง เป็นแผ่น มาตัดเป็นฐานชั้นต่างๆ ด้วยเครื่อง cnc โดยที่ฐานตัดเป็น รูปทรง 6 เหลี่ยม ทั้งหมด 6 ชิ้น มีขนาดลดหลั่นกันไปในแต่ละชั้น ที่ยอด ตัดเป็นรูปทรงกลม 5 ชิ้น ขนาดลดหลั่นเช่นกัน

ขั้นตอนที่ 2 ยังคงใช้เครื่อง cnc ในการตัด เสา สี่เหลี่ยม 4 ต้น เพื่อทำเสาค้ำยอดบุศบก

ขั้นตอนที่ 3 นำฐานหกเหลี่ยม มาแกะสลักลวดลายด้านขอบด้วยเครื่องเลเซอร์ โดยฐานชั้นแรกแกะสลักเป็นลายกนก แบบ แกะลอยตัว

ขั้นตอนที่ 4 ยงคงเป็นการแกะสลัก โดยใช้เครื่องเลเซอร์ แต่ละชั้นฐาน แกะลายแตกต่างกัน แบบ จม และแบบลอยตัว โดย เจาะรูกลมบางตำแหน่ง เพื่อรองรับการฝังเพชร

ขั้นตอนที่ 5 เป็นการแกะสลักลวดลาย ฐานกลมชั้นบน ซึ่งยังคงใช้เครื่องเลเซอร์เช่นเดิม

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อได้ครบทุกชิ้นแล้ว นำมาประกอบกัน จากนั้นลงสีทอง ทั้งหมด ตัดด้วยขอบแดงในฐานแต่ละชั้น จากนั้น ลงยาสีเขี่ยใส แดงใส และฝังเพรชตามตำแหน่งที่ระบุไว้ในตอนแรก

เป็นอันจบขั้นตอน ด้วยการทำงานจากเครื่องเพียง 2 เครื่อง ใช้ทุนไม่เกิน 300 บาท จากค่าสี ค่าไม้ กาว และเพชรเทียม ก็สามารถสร้างมูลค่าได้อย่างง่ายดาย (ราคาในท้องตลาด ขายที่ประมาณ 2000 บาท ต่อชิ้ั้น)

แมสยังมี อาชีพอื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจมานำเเสนอ ติดตามได้ ทุกสัปดาห์