วัสดุสำหรับ งานบัตรพลาสติกนั้น มีมากมายหลายแบบ ให้เลือกใช้ สอบถามราคาหรือรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโดยตรงที่บริษัทฯ

รูป
รายการ
ราคา
บัตรสีขาว ขนาด A4 หนา 0.75 มม.
call
บัตรสีเงิน ขนาด A4 หนา 0.75 มม.
call
บัตรสีทอง ขนาด A4 หนา 0.75 มม.
call
บัตรใส ขนาด A4 หนา 0.75 มม.
call
บัตรสีขาว ขนาด A4 หนา 0.45 มม.
call
บัตรสีเงิน ขนาด A4 หนา 0.45 มม.
call
บัตรสีทอง ขนาด A4 หนา 0.45 มม.
call
บัตรสีขาว ขนาด A4 หนา 0.75 มม. (ระบบ อบ)
call
บัตรสีเงิน ขนาด A4 หนา 0.75 มม. (ระบบ อบ)
call
บัตรสีทอง ขนาด A4 หนา 0.75 มม. (ระบบ อบ)
call
บัตรสีใส ขนาด A4 หนา 0.75 มม. (ระบบ อบ)
call
บัตรสีขาว ขนาด A4 หนา 0.45 มม. (ระบบ อบ)
call
บัตรสีเงิน ขนาด A4 หนา 0.45 มม. (ระบบ อบ)
call
บัตรสีทอง ขนาด A4 หนา 0.45 มม. (ระบบ อบ)
call
บัตรสีใส ขนาด A4 หนา 0.45 มม. (ระบบ อบ)
call
บัตรสีขาว ขนาด A6 หนา 0.75 มม. (ระบบ อบ)
call
บัตรสีขาว ขนาด A6 หนา 0.75 มม. (ระบบ อบ)
call
บัตรสีขาว ขนาด A6 หนา 0.75 มม. (ระบบ อบ)
call
บัตรสีขาว ขนาด A6 หนา 0.75 มม. (ระบบ อบ)
call
เครื่องปั้มตัวอักษรนูน
call
เครื่องตัดบัตร
call
เครื่องเจาะบัตรแบบ รูกลม
call
เครื่องเจาะบัตรแบบ วงรี
call
เครื่องลบมุมบัตร ญี่ปุ่น
call
เครื่องลบมุมบัตร จีน
call
พวงกุญแจ แบบมาตรฐาน สีทอง
call
พวงกุญแจ แบบห่วงหนา สีเงิน
call
พวงกุญแจ แบบห่วงหนา สีทอง
call
สายคล้องบัตร เส้นแถบเล็ก
call
สายคล้องบัตร เส้นแถบใหญ่
call
ฟอยด์ สีทอง
call
ฟอยด์ สีเงิน
call
กระดาษ ผลิตนามบัตร
call

ห่วงสแตนเลสพร้อมสาย

call
เครื่องตัดบัตรแบบมือโยก
call
เครื่องตัดนามบัตร AUTOMATIC
call
เครื่องพิมพ์ทอง ขนาดเล็ก
call
เครื่องเคลือบ ขนาด A6
call
เครื่องเคลือบ ขนาด A3
call
เครื่องอบบัตร PVC
call

สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และ สงวนลิขสิทธิ์สินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ลอกเลียนแบบสินค้าของทางบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้่สูงสุด