วัสดุสำหรับ งานพิมพ์นั้น มีมากมายรวมกว่า 1500 รายการ ให้เลือกใช้ สอบถามราคาหรือรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโดยตรงที่บริษัทฯ

กรอบรูป ตั้งโต๊ะ

CODE
Description
Picture
FW001
4 x 6 inch
FW001-2
5 x 7 inch
FW001-3
8 x 10 inch
FW002
4 x 6 inch
FW002-2
5 x 7 inch
FW002-3
8 x 10 inch
FW003
4 x 6 inch
FW003-2
5 x 7 inch
FW003-3
8 x 10 inch
FW004
4 x 6 inch
FW004-2
5 x 7 inch
LU004-3
8 x 10 inch
FW005
4 x 6 inch
FW005-2
5 x 7 inch
FW005-3
8 x 10 inch
FW006
4 x 6 inch
FW006-2
5 x 7 inch
FW006-3
8 x 10 inch

NEXT

แมส ยังมีลวดลายอีกมากมาย และจะเพิ่มลวดลายทุกๆเดือน โดยสามารถขอรับชมลายเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย ที่โชว์รูมแมสทุกวันทำการ

สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และ สงวนลิขสิทธิ์สินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ลอกเลียนแบบสินค้าของทางบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้่สูงสุด