วัสดุสำหรับ งานพิมพ์นั้น มีมากมายรวมกว่า 1500 รายการ ให้เลือกใช้ สอบถามราคาหรือรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโดยตรงที่บริษัทฯ

กรอบหลุยส์

CODE
Description
Picture
LU001
5 x 7 inch
LU001-2
8 x 10 inch
LU001-3
10 x 12 inch
LU002
5 x 7 inch
LU002-2
8 x 10 inch
LU002-3
10 x 12 inch
LU003
5 x 7 inch
LU003-2
8 x 10 inch
LU003-3
10 x 12 inch
LU004
5 x 7 inch
LU004-2
8 x 10 inch
LU004-3
10 x 12 inch
LU005
5 x 7 inch
LU005-2
8 x 10 inch
LU005-3
10 x 12 inch
LU006
5 x 7 inch
LU006-2
8 x 10 inch
LU006-3
10 x 12 inch

2 NEXT

แมส ยังมีลวดลายอีกมากมาย และจะเพิ่มลวดลายทุกๆเดือน โดยสามารถขอรับชมลายเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย ที่โชว์รูมแมสทุกวันทำการ

สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และ สงวนลิขสิทธิ์สินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ลอกเลียนแบบสินค้าของทางบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้่สูงสุด